Käyttöehdot

Yleiskuvaus

Tässä sopimuksessa osapuolet ovat sivusto: Sähkön-Kilpailutus.com (jäljempänä “palvelu”) ja palvelun käyttäjä (jäljempänä ”käyttäjä”).

Tällä sopimuksella sovitaan sivuston käyttöehdoista.

Sähkön-Kilpailutus.com on sivusto internetissä, jossa on esillä useita sähköliittymiä tarjoavia yrityksiä, sekä palveluita joissa voi kilpailuttaa sähköliittymän.

Sähkön-Kilpailutus.com palvelun käyttäjät pystyvät tutustumaan eri sähköntarjoajien sähköliittymiin, vertailemaan tuotteita ja hintoja, sekä tekemään sähkösopimuksen valitsemassaan palvelussa.

Kaikki palvelussa annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana.

Palvelu ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingosta, joka saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen.

Sivustomme käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä tai muuta tunnistautumista.

Huomaa kuitenkin, että sivustollamme olevissa sähköliittymiä myyvissä tai vertailevissa yrityksissä asioiminen voi edellyttää rekisteröitymistä.

Näiden palveluiden noudattama käytäntö saattaa kuitenkin vaihdella tapauskohtaisesti.

Sähkön-Kilpailutus.com pyytää käyttäjää tutustumaan erikseen kunkin sähköä tai sen vertailua tarjoavan yrityksen soveltamiin käyttöehtoihin.

Sähkön-Kilpailutus.com internet-sivujen käyttö on sallittua vain, mikäli käyttäjä hyväksyy tämän käyttösopimuksen.

Hinnat

Palvelu on käyttäjälle maksuton.

Immateriaalioikeudet

Internet-sivuilla olevan aineiston kopiointi, julkaiseminen, edelleen jakelu tai tallettaminen ilman nimenomaista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista yksityistä käyttöä varten.

Jos väärinkäyttöä havaitaan, johtaa se oikeudellisiin toimenpiteisiin. Ja kyllä, tämä koskee myös juuri sinua.

 

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjän tulee käyttää palvelua Suomen lakien ja asetuksien mukaisesti.

Sähkön-Kilpailutus.com internet-sivulle saa linkittää Internetissä vapaasti.

 

Sähkön-Kilpailutus.com palvelun oikeudet ja velvollisuudet

Sähkön-Kilpailutus.com ei myy eikä välitä sivustolla esiteltyjä sähköliittymiä/palveluita lainkaan käyttäjälle, vaan varsinainen liittymän tai palvelun hankinta tapahtuu itsenäisten yritysten omilla Internet-sivuilla.

Käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä valitsemansa sähköä myyvän tai niiden vertailua tarjoavan yrityksen omilla internet-sivuilla olevat käyttöehdot ja tilauksia koskevat toimitusehdot.

Sähköliittymiä ja niiden vertailua tarjoavat yritykset vastaavat palvelussa esitettyjen tuotteiden myynnistä ja toimituksista asiakkaille täysin itsenäisesti.

Sähkön-Kilpailutus.com ei vastaa millään tavalla palvelussa esitetyn aineiston (tekstit, kuvat) oikeellisuudesta, eikä luonnollisestikaan kolmannen osapuolen julkaisemasta aineistosta, johon palvelun internet-sivuilta on linkki.

Palvelun sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan.

Sähkön-Kilpailutus.com palvelu pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne milloin tahansa.

Sähkön-Kilpailutus.com palvelu ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden palvelujen käyttämisestä tai käytön estymisestä.

Palvelun käyttäjä hyväksyy sen, että palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on ja sen käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

Palvelu ei takaa, että palvelu olisi virheetön tai keskeytyksetön.

Sähkön-Kilpailutus.com ei takaa, että palvelun kautta hankitut tuotteet tai palvelut vastaavat käyttötarkoitus- tai laatuodotuksia.

Liittymien tai palveluiden ostaminen tapahtuu käyttäjän ja kauppiaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti, eikä palvelu Sähkön-Kilpailutus.com tai sen omistaja(t) ole missään vastuussa sopimuksen sisällöstä.

Muuta

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sähkön-Kilpailutus.com
Logo